Xuất hiện Clip nhảy Au Mobile trên điện thoại mới lạ

Proo wa cơ mà màn hình vẫn to hơn iphone :)) chưa thấy thánh nào nhảy iphone bằng ngón cái cho mìh bắt chước cả :((((