Thêm chức năng nhảy đôi trong Au Mobile

Chào cá tình yêu!

Game Au mobile vừa có ý định thêm chức năng nhảy đôi trong Au Mobile để thêm phần sôi động hơn, các bạn thấy thế nào, có nên hay không

Bao nhiêu mem thích điều này ?!

au mobile