Mãnh Thú “Tiên ma hạp đệ nhị”

Tiên – Ma giao chiến trường kì khiến cho song phương thương vong vô số, lưỡng bại câu thương. Rất nhiều các sào huyệt của Ma Tộc đã bị đánh tan, cũng từ đó mà Mãnh Thú thu về không ít bảo vật trân quý. Nhằm trao thưởng cho các anh hùng có công giao, Đại Tổng Quản quyết định khai mở sự kiện Tiên Ma Hạp nhằm gửi tới các bằng hữu một chút quà mọn.

Thời gian: Từ 10h30 ngày 22/04 đến 10h ngày 23/04/2014
Đối tượng: Tất cả máy chủ
Nội dung
– Trong thời gian diễn ra sự kiện các bằng hữu tiến hành nạp 1000 KNB sẽ nhận được túi quà từ Đại Tổng Quản
Máy Chủ Thiên Long – Thần Long -Chiến Long – Cuồng Long – Bạo Long – Ma Long – Quỷ Long – Sát Long
– Quà tặng nạp 1000 KNB
– 30 Rương Chí Tôn
– 30 Long Đản
– 20 Đá Tăng Sao 2 (không khóa)
– 30 Đá Tăng Sao 3
– 50 Đá Thần Linh
– 20 Tàn phách
Máy chủ Độc Long
– Quà tặng nạp 1000 KNB
– 30 Rương Chí Tôn
– 30 Long Đản
– 20 Đá Tăng Sao 2
– 30 Đá Tăng Sao 3
– 50 Đá Thần Linh
– 30 Đá Tăng Sao 1 ( không khóa)
Đại Tổng Quản Kính Bút