Khuyến mãi 300% Win tại iWin Online ngày 15/01

Giờ vàng ngày 15/01/2015
Bạn là người may mắn được ưu đãi bất ngờ x3 giá trị khi nạp WIN bằng SMS từ iWin Online? Mau vào mục nạp WIN kiểm tra ngay!
Nạp ngay kẻo lỡ! Các bạn lưu ý vào mục Nạp WIN trên ĐIỆN THOẠI để bột sắn dây xem mình được khuyến mãi ở mục nào, nạp đúng mục đó mới được khuyến mãi nha.

Thời gian: Từ 14h00 đến 16h00