Hot boy au mobile là đây

Các bạn đã từng gặp anh này trên Au Mobile chưa?

Đây chính là Au boy lên sóng kì này đó các bạn, bạn hãy chờ xem nhé,

Hình ảnh: Au boy sẽ lên sóng trong kì sắp tới của Au mobile

au mobile