Hanoi’s Legion tuyển mem

Hiện nay việc tuyển mem trên Au Mobile đang là trào lưu thịnh hành nhất, tiêu chí các nhóm tuyển mem là luôn có, mỗi nhóm có những tiêu chí riêng, hôm nay lại thêm nhóm mang tên Hanoi’s Legion với khẩu hiệu:

Hanoi’s Legion tuyển mem. Các bợn trẻ bơi cả vào đây

tuyen me