Giao diện thông tin nhân vật Au Mobile

Giao diện nhân vật hiển thị ID, level, trạng thái của bạn trong Au Mobile….

Giao điện Au Mobile là nơi cung cấp thông tin về bạn trong game, tài sản, bạn hữu, hòm thư, nhiệm vụ bạn phải làm hằng ngày.

giao dien nv
Mô tả chi tiết giao diện “Thông tin nhân vật”
1. Túi (Tủ đồ cá nhân của bạn)
Là nơi chứa các vật phẩm ingame và các món đồ từ trang phục cho đến phụ kiện. Mỗi sản phẩm được hiển thị đều có nút “chi tiết” ở góc bên phải box đồ, chỉ cần click là có thể cập nhật toàn bộ thông tin.
tui
2. Nhiệm vụ
Nơi đây hiển thị tất cả nhiệm vụ của bạn cần làm mỗi ngày, bạn phải hoàn thành để nhận được nhiều kinh nghiệm  và những ưu đãi hấp dẫn.
nhiem vu
3. Hòm Mail
 
Đây là nơi chứa toàn bộ thông tin hệ thống gửi cho bạn, cũng là nơi nhận được thư của tất cả người chơi khác gửi đến cho bạn
 hom mail
4. Bạn
Đây là nơi hiển thị tất cả bạn bè của bạn, bao gồm bạn chat, bạn nhảy, và cả box dành cho blacklist.
ban