Cắm sạc thông Audition mobile 24/24

Bạn đã từng như thế này!

Với mình thì treo 24/24 Vừa quẩy vừa sặc, chưa vào lớp cũng tranh thủ làm ván, ăn kum cũng quẩy, ai chăm như e hok ?

Audition mobile là phải thế thôi, “bởi vì đam mê” ^^

sac pin nhay au mobile