Bạn có thấy bị mặt cảm trong Au Mobile

Tình hình là mình mới chơi Game Au Mobile một thời gian, nhưng thấy những bạn có những bộ cánh, trang phục lung linh mình rất thích thú, cũng muốn sắm cho em có một bộ và viêm màng túi, ” một cảm giác thật khó chịu”

cảm thấy “hơi bị” mặc cảm một chút 

Girl bánh bèo là girl nhà nghèo.  Thôi mình đi cày den đua với các mem đây !

game au mobile