Bạn có muốn đám cưới như thế này

Chức năng đám cưới trong Au Mobile khá hấp dẫn và tràng đầy không khí, bạn đã có người yêu, vậy sao không tổ chức 1 đám cưới hoành tráng nào!

Các mem có muốn 1 đám cưới như thế này không?

au mobile