Au Mobile Update với 7 bài hát mới

Thông tin mới nhất về Au Mobile sẽ Update với tên gọi -♥- MÌNH YÊU NHAU ĐI -♥- với nội dung như sau:
 Thời gian update: 10h sáng 20/2/2014
 Nội dung Update:
– 07 bài hát mới
– Hơn 400 items mới đẹp lung linh

Hãy đăng nhập Au Mobile và cập nhật ngay đi nhé!

Hình ảnh: Au Mobile cập nhật mới

au mobile1